ماسک تنفسی N95

ماسک تنفسی ابزاری برای حفظ سلامت

دستگاه تنفسی انسان ازاصلی ترین راه های ورود انواع آلودگی و مواد مضر به بدن انسان و در نتیجه آسیب رساندن به سیستم ایمنی می باشد ، استفاده از ماسک های صورت محافظ به عنوان مانعی جهت ورود این مواد زیان آور و فیلتر نمودن هوای دم و بازدم می تواند نقش مهمی را در حفظ سلامت ما ایفا کند.
ادامه مطلب “ماسک تنفسی N95”